Kaikki mitä tarvitset | SmartKitchen-palvelu

Keittiön digitaalinen johtaminen

Keittiön arki sisältää yhä enemmän myös hallintoon liittyviä tehtäviä. SmartKitchenin Keittiön digitaalinen johtaminen on apuna, kun haluat antaa keittiöhenkilökunnalle enemmän aikaa asiakastyöhön. Digitaalinen johtaminen yhdenmukaistaa toimintaa suurissa ruokapalvelualan yrityksissä. Se vähentää myös yhden keittiön yrityksissä hallintoon käytettyä aikaa ja sujuvoittaa keittiön jokapäiväistä työtä. Johda keittiötoimintaa tiedolla!

Varmista laatu ja ruokaturvallisuus. Säästä aikaa, rahaa ja resursseja.

Keskitetty johtaminen →

Digitaalinen palvelu →

Asiakkaamme →

Kysy lisää →

Tietoon perustuvat päätökset

Keskitetty ruokapalveluyrityksen johtaminen tehostaa toimintaa ja parantaa tuottavuutta. Palvelun tarjoamaa tietoa analysoidaan ja vertaillaan pidemmältä aikaväliltä. Päätökset tehdään tietoon perustuen, eikä mututuntumalla.

Kaikki tieto löytyy digitaalisena samasta palvelusta. Se ei ole yhden henkilön muistin varassa tai mapitettuna hyllyssä. Tästä on todellinen hyöty alalla, jossa on pulaa henkilökunnasta ja vaihtuvuus on suurta.

Johda koko ketjun omavalvontaa ja ruokahävikin vähentämistä. Katselmoi digitaalisesti toimenpiteiden toteutumista. Levitä hyvät käytännöt ja yhdenmukaista prosessit.

Ammattikeittiöiden omavalvonnan digitaalinen johtaminen

Johtamisen tilannekuva

Palvelun etusivun hallintapaneeli nopeuttaa tietojen analysointia. Dashboard-näkymästä löytyvät organisaation kaikkien keittiöiden ruokaturvallisuuteen ja ruokahävikin vähentämisen liittyvät tiedot. Vertaile ja analysoi keittiöitä keskenään tai sukella syvemmälle juuri tietyn keittiön tietoihin.

Digitaalinen omavalvonta

Säästä henkilökunnan aikaa

Keittiöhenkilökunnalla kuluu paljon aikaa myös hallinnollisiin tehtäviin. Kun rutiinit automatisoidaan, vapautetaan henkilökunnalta aikaa asiakastyöhön. Tehtävien hallinta pitää huolen siitä, että henkilökunta tietää aina mitä tehdä. Apuna myös työntekijöiden perehdytyksessä.

OmaValvoja

Mittausten automatisointi

Langattomat IoT-mittalaitteet valvovat lämpötiloja 24/7. Palvelusta löytyvät mittalaitteet myös lämpötila- ja hygienianäytteille sekä automaattinen hävikkivaaka ruokahävikin seuraamiseen. Mittalaitteilta tiedot tallentuvat suoraan SmartKitchen-palveluun.

Laatu

Varmista tasainen ja korkea laatu kaikissa keittiöissä. Seuraa omavalvonnan toteutumista sekä mahdollisia poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä.

Vastuullisuus

Pienennä yrityksen jättämää ympäristöjalanjälkeä huolehtimalla ruokaturvallisuudesta ja vähentämällä ruokahävikkiä.

Kokonaisvaltainen palvelu keittiön digitaaliseen johtamiseen

Digitaalinen johtaminen kuuluu aina SmartKitchen-palveluun. SmartKitchen on pilvipalvelu, jossa on reaaliaikainen ja helppo käyttöliittymä. Valitse palvelusta haluamasi osa ja laajenna tarpeen mukaan. Selkeä hinnoittelu, ei piilokustannuksia. SmartKitchen on helposti skaalattavissa. Valinta on sinun!

Yhdenmukaista omavalvonta

SmartKitchen on digitaalinen tapa jalkauttaa omavalvontasuunnitelma käytäntöön. Se kattaa automaattisen lämpötilaseurannan lisäksi mm. lämpötila- ja pintahygienianäytteet, hälytykset, tarkistuslistat, tehtävien ja dokumenttien hallinnan, raportoinnin ja digitaalisen arkiston.

Lue lisää automatisoidusta omavalvonnasta →

Varmista ruokaturvallisuus

SmartKitchen varmistaa, että:

  • omavalvonta toimii sovitulla tavalla
  • automaattinen lämpötilaseuranta on toiminnassa
  • lämpötila- ja hygienianäytteet otetaan sovitusti
  • säännönmukaiset tarkastukset tehdään
  • tehtävät tulee suoritettua

Vähennä ruokahävikkiä kaikissa keittiöissä

Seuraa ja vertaile tuotetun, tarjoillun ja hävikkiin menneen ruoan määrää ja laatua. Aseta tavoitteet keskitetysti ja seuraa niiden toteutumista. Etsi parhaat käytännöt ja ota käyttöön kaikissa keittiöissä. Tee päätökset tiedon pohjalta.

Tutustu hävikkivaakaan ja ruokahävikin vähentämiseen →

Integrointi

SmartKitchen toimii yhdessä ravintolasi käyttämien digitaalisten palveluiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi kassajärjestelmät, tuotannonsuunnittelu (reseptiikka, ruokalistat) ja johdon raportointi.

Lue lisää integroinnista →

Kaikki tieto tallentuu yhteen järjestelmään. Seuraa reaaliajassa ja tutki tarkemmin jo tehtyjä toimenpiteitä.

Tyytyväiset asiakkaamme

Tavoitteemme on helpottaa keittiöhenkilökunnan kiireistä arkea automatisoimalla rutiinit. Tutustu, miten asiakkaamme hyödyntävät palvelua.

Scandic Hotels

SmartKitchen mittalaitteet ja palvelu ovat automaattisia ja helppokäyttöisiä ja siksi niiden laajamittaiseen käyttöön on helppo kannustaa. ”Asiaa ei pidä ajatella siten, että on paljon tekniikkaa hallittavana, vaan että järjestelmät ovat vain apuvälineitä helpottamaan työtämme,” sanoo keittiöpäällikkö Ali Suviala, Scandic Grand Central Helsinki.

SmartKitchen on integroitu Scandicin käytössä oleviin järjestelmiin. SmartKitchen-palveluun siirtyvät automaattisesti mm. kävijämäärät, jolloin ruokahävikkiä seurataan suhteutettuna kävijää kohden. Ja kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti osaksi johdon raportointia. Ilman, että kenenkään tarvitsee niitä sinne erikseen käsin syöttää.

 Lue lisää blogista →

Hans Välimäki suosittelee ioLiving omavalvontaa

Bistro Bardot

SmartKitchenin automaattinen omavalvonta pelaa hienosti taustalla ja paljon työtä säästyy. Käyttöönotto oli todella helppo, mittalaitteet vain laitettiin haluttuihin paikkoihin ja napsautettiin päälle, Hans Välimäki kertoo. Minun elämääni tämä on ainakin helpottanut – en voi muuta kuin suositella. Eli omavalvonta kuntoon!”

HävikkiValvoja Jamix -integraatio

Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa on SmartKitchen integroitu Jamixin kanssa. Ruokahävikkiä ja sen syitä seurataan nyt tarkemmin ja pidemmältä aikaväliltä. Ruoankulutus on helpompi arvioida. Hävikkiin menevän ruoan määrää on pystytty vähentämään ja sitä kautta on saavutettu selkeitä säästöjä. Lue lisää blogista →

Asiakkaitamme

ovat mm. Ali Group, Burlodge, Rendisk, Scandic Hotels, Combico, Palvelukeskus Helsinki, Metos