Jätelainsäädäntö ohjeistaa elintarvikealaa vähentämään elintarvikejätteen määrää ja pitämään kirjaa elintarvikejätteestä. Kirjanpidosta on löydyttävä mm. seuraavat tiedot:

  • elintarvikejätteen kokonaismäärä tonneina tai kilogrammoina
  • pääasialliset jätelajit, sekä mahdollisuuksien mukaan niiden jätenimikkeet
  • mahdollisuuksien mukaan myös arvio siitä, mikä määrä elintarvikejätteestä olisi ollut syömäkelpoista
  • jätteen vastaanottajan tunnistetiedot sekä jätteen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi

Valvontaviranomaiselle pitää toimittaa vuosittain yhteenveto edellisen vuoden tiedoista. Ensimmäisen kerran yhteenveto on toimitettava vuoden 2023 tiedoista. Eli tämän vuoden tiedoista tulee jo olla ylläkuvatun mukaiset tiedot kirjattuina.

Kirjanpito elintarvikejätteestä toteutetaan toimipaikoittain. Elintarvikealan toimija voi halutessaan koostaa kirjanpidosta yhteenvedon yhdistämällä eri toimipaikkojen kirjanpitotiedot. Yhteenvedon tulee kuitenkin perustua toimipaikkakohtaisiin tietoihin.

Tietojen kerääminen ei voisi olla helpompaa

Olemme tehneet vaatimusten täyttämisen ravintola-alalle mahdollisimman helpoksi. SmartKitchenin HävikkiValvojaan tallennetuilla tiedoilla täytetään myös jätelain asettamat velvoitteet. Ja mikä parasta, tämä tulee ihan automaattisesti samalla, kun vähennät ruokahävikin määrää, parannat tuottavuutta ja pienennät yrityksen jättämää hiilijalanjälkeä! Tutustu tästä HävikkiVaakaan ja kirjaamisen helppouteen

Valvovat tahot

Jätedirektiivi sekä Euroopan komission päätökset velvoittavat jäsenvaltiot raportoimaan elintarvikejätteen määrän komissiolle vuosittain. Suomessa direktiivin täytäntöönpanosta vastaa ympäristöministeriö. Suomi raportoi komissiolle elintarvikeketjun tuottamasta elintarvikejätteestä koko elintarvikeketjun osalta, alkutuotannosta kulutukseen.

Seuranta- ja raportointivastuu on säädetty Luonnonvarakeskukselle. Luke arvioi Suomen elintarvikejätteen kokonaismäärän vuosittain. Arvio tehdään elintarvikealan toimijoilta kerättyjen tietojen pohjalta.

Lukelta opas

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut oppaan elintarvikealan toimijoille jätelain ja -asetuksen mukaisen elintarvikejätteen kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuden noudattamisen avuksi. Oppaassa käsitellään asioita elintarviketeollisuuden, kaupan ja ravitsemispalvelualan näkökulmista. Tutustu tästä Luken oppaaseen.

Keskeiset termit

Olethan huomannut, että kirjanpitovelvollisuus koskee elintarvikejätettä kokonaisuudessaan.

Ruokahävikki

Ruoka, joka on alun perin syötäväksi tarkoitettu (elintarvikkeen). Ravitsemispalveluissa ruokahävikki koostuu keittiöhävikistä, tarjoiluhävikistä ja asiakkaiden lautashävikistä.

Elintarvikejäte

Sisältää ruokahävikin ja ruoan ei syötävät osat (esim. kahvinporot, luut, hedelmien kuoret). Ravitsemispalveluissa elintarvikejäte koostuu ruokahävikistä ja muusta keittiöbiojätteestä (ruoan ei-syötävät osat).

Biojäte

Sisältää ruokahävikin ja elintarvikejätteen lisäksi mm. helposti maatuvat kuitujätteet (esim. pehmopaperit, suodatinpaperit).

Tutustu HävikkiValvojaan ja varaa demo!

4 + 4 =