Haluatko seurata entistä tarkemmalla tasolla ammattikeittiössä syntyvän ruokahävikin määrää ja laatua? Yhdistä ruokalistan aterianimikkeet Jamix-keittiöjärjestelmästä ja tarkat tiedot hävikistä SmartKitchenin automaattisella hävikkivaa’alla. Yhteiskäyttö mahdollistaa entistä tarkemmat toimenpiteet ruoan tuotantomäärien optimoimiseksi ja syntyvän hävikin vähentämiseksi.

JAMIX-keittiöjärjestelmä on kokonaisvaltainen ohjelmisto ammattikeittiön toiminnanohjaukseen sisältäen muun muassa reseptiikan hallinnan, ruokalistasuunnittelun sekä varastonhallinnan ja hankinnan. Ruoan menekki- ja hävikkitietoja voidaan kirjata järjestelmässä suoraan ruokalistan yhteyteen, mikä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen vaivattomasti tulevien ruokalistojen suunnittelussa.

SmartKitchen HävikkiValvoja on digitaalinen apuväline ruokahävikin vähentämiseen. Se täyttää myös jätelain vaatimukset hävikin kirjaamisesta. HävikkiValvoja auttaa optimoimaan tuotanto- ja tarjoilumääriä. Se on hyvä työkalu myös menekin arviointiin, koska sillä voidaan seurata hävikin lisäksi tuotanto- ja tarjoilumääriä. Hävikkitiedon keräys on automatisoitu langattomasti toimivalla HävikkiVaa’alla. SmartKitchen pitää puolestasi huolen ruokaturvallisuudesta ja auttaa vähentämään ruokahävikkiä. Lisäksi se integroituu osaksi jo käytössäsi olevia palveluita.

Integraatio helpottaa arkea ammattikeittiössä

Ammattikeittiöissä on tyypillisesti käytössä useita eri järjestelmiä ja laitteita. Vaikka jokaisella niistä on oma erillinen tehtävänsä tiettyyn asiaan tai asiakokonaisuuteen liittyen, niiden sisältämät tiedot väistämättä sivuavat toisiaan tai ovat osin jopa yhteisiä keittiön toiminnassa. Toisessa järjestelmässä käsiteltyä tietoa voi olla tarve hyödyntää, jatkojalostaa tai raportoida toisessa. Kaikki työntekijät eivät myöskään välttämättä käytä kaikkia järjestelmiä tai laitteita. Niinpä tiedon välittäminen niiden välillä korostuu entisestään.

Integraation avulla tieto saadaan liikkumaan järjestelmästä toiseen automaattisesti.

”Digitaalisen tiedon tulee olla helposti saatavilla ja tehokkaasti hyödynnettävissä, huomioiden asianmukaiset tietoturvat. Se on kaikkien etu ja helpottaa rutiineja. Siksi meille on myös tärkeää, että SmartKitchen toimii saumattomasti yhteen keittiöissä jo käytössä olevien digitaalisten palveluiden kanssa,” kertoo SmartKitchenin Teemu Lankila.

Tuplatyön tekeminen ei ole kenenkään etu. Siksi riittää, että tiedot on tallennettu yhteen järjestelmään ja niitä voidaan integraation avulla suoraan hyödyntää toisessa järjestelmässä.

”Tärkeä osa Jamixin strategiaa on olla aktiivinen toimija ammattikeittiöiden ekosysteemissä. Haluamme mahdollistaa, että data liikkuu eri järjestelmien ja laitteiden välillä sujuvasti ja sitä kautta helpottaa asiakkaidemme arkea ja vapauttaa aikaa muihin tehtäviin,” kertoo Timo Lehto Jamixilta.

Miten SmartKitchen – Jamix -integraatio toimii?

Integraation ansiosta HävikkiValvojalla on käytössä ajantaiset tiedot Jamix-järjestelmässä luodusta ruokalistasta. Ruokalistan aterianimikkeet ovat SmartKitchen hävikkivaa’an näytöllä hävikin kirjausta varten.

Hävikin kirjaaminen HävikkiVaa’alla on helppoa ja nopeaa:

  • Laita syntynyt hävikki hävikkivaa’alle, vaikka sen omassa astiassa. Astian paino vähennetään automaattisesti.
  • Vaa’an kosketusnäytöltä löytyvät Jamixista haetun ruokalistan mukaiset nimikkeet.
    Valitse listalta oikea nimike.
  • Hävikkikirjaus on nyt valmis ja tallennettu palveluun.

Automatisoitu kirjaaminen hävikkivaa’alla takaa sen, että kaikki hävikki tulee tallennettua. Inhimillisten kirjausvirheiden riski vähenee ja henkilökunnalta säästyy aikaa muihin toimiin.

Hävikkivaaka toimii Jamixin kanssa yhteen

Integraatio vie tietoa myös toiseen suuntaan.

HävikkiValvojaan kirjatut tiedot ovat välittömästi näkyvillä myös Jamix-järjestelmässä, missä niitä voidaan analysoida yksilöidysti kunkin aterianimikkeen osalta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää ruokalistasuunnittelussa tulevien määrien optimointiin ja ruokalistojen muokkaukseen.

Jamix

SmartKitchen – Jamix -integraatio mahdollistaa ruokahävikin tarkemman seurannan Mikkelin kaupungilla

Mikkelin kaupungilla hävikin vähentäminen on strateginen valinta. Se on mukana sekä Mikkelin ilmasto-ohjelmassa että Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden Vastuullisuussuunnitelmassa.

Syntyvän ruokahävikin määrään pyritään vaikuttamaan mm. tuotantopanosten tehokkaalla käytöllä: Tarkoituksenmukaiset ostot, pakkauskoot ja valmistusmäärät sekä Ruokahävikin ennaltaehkäisy. Mikkelissä valmistetaan huimat 7500 ateriaa päivässä!

Mikkelin kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa on käytössä HävikkiValvoja Jamix-integraatiolla. Palveluun ollaan tyytyväisiä. Se on mahdollistanut ruokahävikin tarkemman seurannan ja sen syiden selvittämisen pidemmältä aikaväliltä. HävikkiValvojaa käytetään aktiivisesti ateria- ja ruokalistasuunnitteluun sekä tilausmäärien optimointiin.

“Hävikkitiedot olivat aiemmin puutteellisia ja niitä oli mahdoton vertailla keskenään. HävikkiValvoja takaa meille kattavat tiedot hävikistä reaaliaikaisesti. Voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä,” kertoo Annukka Kiiskinen, palveluesimies, Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut.

”Tavoitteena on ruokamäärien ja tilausten järkeistäminen. Vain kunnon datan perusteella nähdään oikeat asiat. Aiemmin on oltu kuulopuheiden varassa ja näkemys on ollut ihan erilainen, kun todellisuus. Esimerkiksi lempiruoka onkin ollut ”inhokki”, josta tullut paljon hävikkiä,” jatkaa Annukka vielä esimerkin kanssa.

Tiedon avulla voidaan vähentää ruokahävikkiä

Ruokahävikin vähentäminen on yksi tärkeä osa kestävää kehitystä tukevassa vastuullisessa toiminnassa. Pienempi ruokahävikki säästää myös kustannuksia. Hävikin vähentäminen ammattikeittiössä edellyttää luotettavaa ja tarkkaa tietoa hävikin määrästä ja laadusta. 

SmartKitchen – Jamix -integraation avulla tarvittavat tiedot siirtyvät järjestelmien välillä ja ruokahävikin seuranta on vaivatonta. Tiedon pohjalta voidaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä ja seurata niiden vaikutusta sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Ruokahävikin vähentäminen on jatkuvaa oppimista ja yhteistyötä!

 

Tiesitkö, että:

International Day of Awereness of Food Loss and Waste