Tietosuojaseloste

Tämä on Ceruus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Päivitetty 25.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Ceruus Oy
Rinnakkaistoiminimet: SmartKichen ja ioLiving.
Teollisuustie 1
90830 Haukipudas

Kotisivu: www.smartkitchen.solutions

Sähköposti: helpdesk@smartkitchen.solutions

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Verkasalo
Sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@smartkitchen.solutions
Puhelinnumero +358 40 8215546

 3. Rekisterin nimi

SmartKitchen ja ioLiving nettipalveluiden käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa SmartKitchen / ioLiving palvelun käyttö ja yhteydenpito käyttäjiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Käyttäjän nimi
Käyttäjän osoite (vain verkkokaupan asiakkaat)
Sähköpostiosoite
Kulloisenkin käytetyn verkkoyhteyden IP-osoite

Teknistä tietoa käytetyistä päätelaitteista kuten puhelimen malli ja verkkoselaimen versio.

Yritysasiakkaiden osalta lisäksi teknisen tukihenkilön puhelinnumero sekä yrityksen toimipisteen osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan, kun yritysasiakas luo käyttäjätilin SmartKitchen / ioLiving palveluun ja aktivoi käyttölisenssin.

Käyttäjä voi lisäksi täydentää ja muuttaa omia tietojaan palvelussa.

Palvelun käytön aikana tallennetaan lisäksi automaattisesti teknistä tietoa kohdan 5 mukaisesti.

 

7. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät yrityksen ja sen asiakasyritysten ne henkilöt, jotka tarvitsevat työssään asiakkaiden tietoja muun muassa asiakastuessa

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja voidaan säilyttää mahdollisesti rajoittamattoman ajan. Käyttäjän halutessa lopettaa käyttäjätunnuksensa kaikki käyttäjän antamat tiedot poistetaan rekisteristä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yritysasiakkaan käyttäjien tietoja luovutetaan kyseisen yrityksen järjestelmätukihenkilöille sen jälkeen kun yritysasiakkaan kanssa on kirjallisesti sovittu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Suostumuksen peruuttaminen

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa hänestä kerättävään tietoon. Suostumuksen peruuttaminen johtaa käyttäjätilin sulkemiseen minkä jälkeen palvelun käyttö ei enää ole mahdollista.

Ota yhteyttä

15 + 11 =

Ajankohtaista

Olemme ammattikeittiöiden apuna automatisoimalla rutiinit. Samalla tuottavuus ja tehokkuus lisääntyvät. Lue SmartKitchen uutisia ja ajankohtaisia asioita.

Tekoäly tuo säästöjä ammattikeittiöihin

SmartKitchen on mukana Dining Flow -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa ruokailijoiden kokemuksia...

Juhannuksen taikaa ja ruokaturvallisuutta

Juhannus, keskikesän juhla, on Pohjoismaissa erityisen rakas. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kokoonnumme...

Miten hyödynnät ruokahävikistä kerättyä tietoa ravintolassa

Ruoantuotannon optimointi ja hävikin vähentäminen Ruokahävikin vähentäminen ei ole vain eettinen velvoite, vaan se on...

Uusia ominaisuuksia SmartKitchen-palveluun

Valokuvien lisääminen tehtävien kirjaukseen, virheellisten hävikkikirjausten korjaaminen suoraan kosketusnäytöltä,...

SmartKitchen HävikkiVaaka ja Jamix toimivat saumattomasti yhteen ruokahävikin vähentämiseksi

Haluatko seurata entistä tarkemmalla tasolla ammattikeittiössä syntyvän ruokahävikin määrää ja laatua? Yhdistä...

Ruokastandardit pelastavat ihmishenkiä

Tänään vietetään Maailman elintarviketurvallisuuspäivää. Tämän vuoden teemana on ”Elintarvikestandardit pelastavat...

Miten täyttää elintarvikejätteen kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus?

Jätelainsäädäntö ohjeistaa elintarvikealaa vähentämään elintarvikejätteen määrää ja pitämään kirjaa...

HävikkiVaa’an edut

Älä tyydy kirjaamaan ruokahävikkiä käsin. Hävikkivaa’alla saavutetaan selkeitä etuja. Kysyimme asiakkaidemme...

Hyvää joulua

Kiitämme kuluneesta vuodesta. Toivotamme hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2023. Tack för det senaste året. Vi...

Huomioi hävikki ruokalistan suunnittelussa!

Luotettava tieto hävikin määrästä on edellytys hävikin vähentämiselle. Pelkkä hävikin määrän mittaaminen ei kuitenkaan...