Tällä viikolla on vietetty Hävikkiviikkoa. Teemana on ruokahävikki arjessa – keinot ruokahävikin vähentämiseen. Vaikutetaan yhdessä valinnoilla! Teemaviikot ovat aina paikallaan, jotta tärkeät asiat pysyvät mielessä. Tällä viikolla on varmasti jaettu paljon hyödyllistä ja uuttakin tietoa sekä vinkkejä ruokahävikin pienentämiseksi.

On selvää, että ruokahävikkiä pitää vähentää, vaikkakaan ongelmaa ei voida kokonaan poistaa. Ruokahävikin vähentäminen edellyttää tietoa siitä, minkälaista hävikkiä syntyy eniten. Hävikin seuraamiseksi ja sitä kautta vähentämiseksi tulee olla tarkat ja helppokäyttöiset työkalut. Meille ruokahävikin vähentäminen ammattikeittiöissä on jokapäiväinen asia.

Tuotantoketjun aikana syntyneet päästöt ovat syntyneet täysin turhaan, jos ruoka päätyy hävikkiin. Noin kolmannes kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta syntyy ruuasta.

Ammattikeittiö voi kerätä tietoa hävikin määrästä ja laadusta HävikkiValvojan avulla. Seuraa ruokahävikin kokonaismäärää (kg), hävikin arvoa (€) ja hiilijalanjälkeä (kgCO2e). Saatujen tietojen perusteella voidaan kohdentaa toimenpiteet hävikkiin, joka on sekä arvoltaan että hiilijalanjäljeltään merkittävää.

Keittiöhenkilökunta on kuitenkin kiireistä ja hävikkitiedon kerääminen saattaa jäädä muiden tehtävien jalkoihin. Tietojen kerääminen ei ole enää kiinni ajankäytöstä, sillä ioLiving HävikkiVaakaa käyttäen tietojen kirjaamiseen kuluu vain 5 sekuntia.

Digitaaliset apuvälineet tulevat olemaan merkittävässä asemassa tulevaisuuden menestyvissä ruokapalveluyrityksissä. Ratkaisut, jotka parantavat tuottavuutta ja helpottavat ammattikeittiöiden arkea, ovat tervetulleita. Puhumattakaan hiilijalanjäljen pienentämisestä.

”Ruoan päätyminen jätteeksi on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestämätöntä. Kaikista yksinkertaisin keino vähentää ruoan ympäristö- ja talousvaikutuksia on ennaltaehkäistä ruokahävikin syntymistä. Tavoitteena on puolittaa ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä.” (EU ja YK)

HävikkiVaa'an virtuaaliesittely

Kiinnostaako hävikkiruoan vähentäminen ammattikeittiöissä? Etsitkö tapaa pienentää hiilijalanjälkeä ja parantaa tuottavuutta?

Ruokahävikin vähentäminen

HävikkiValvoja on kokonaisvaltainen ratkaisu ruokahävikin reaaliaikaiseen seurantaan ammattikeittiöissä.