Suomalaiseen ruokaa liitetään usein puhtaus, vastuullisuus ja ainutlaatuisuus. Ruokatieto lanseerasi Suomalaisen ruoan päivän 4.9. viime vuonna. Olemme ylpeitä oman maamme ruoasta, ja se on ehdottomasti päivänsä ansainnut. Taas on aika juhlia!

ioLiving SmartKitchen digitaaliset ratkaisut ovat omalta osaltaan varmistamassa suomalaisen ruoan terveellisyyden ja turvallisuuden tuotantoketjun joka vaiheessa. Tuotannosta varastoinnin ja kuljetuksen kautta ravintoloihin aina lautasellesi asti. Lue lisää automaattisesta omavalvonnasta luotettavasti osana ravintoloiden omaa HACCP-järjestelmää.

Arvostetaan suomalaista ruokaa ja ruokatuotantoa vähentämällä ruokahävikin määrää. Ravitsemusalalla hävikiksi päätyy jopa 1/5 ruoasta. Muutos ei ole enää kiinni ajankäytöstä, sillä ioLiving Älyvaakaa käyttäen hävikkitietojen kirjaamiseen kuluu vain 5 sekuntia. Tietämällä mistä hävikkiä syntyy, voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä sen pienentämiseksi.

Myös meillä kuluttajina on suuri vastuu. Voimme vaikuttaa esim. hävikin määrään helposti huomioimalla omat valintamme niin kotikeittiöissä kuin ravintoloissakin. Pienelläkin teolla on suuri merkitys, jos me kaikki osallistumme.

Suomalaisen ruoan päivä on ihan joka päivä. Lisätään suomalaisen ruoan arvostusta, parannetaan tuottavuutta ja varmistetaan ruokaturvallisuus.

ioLiving ja luotettavat SmartKitchen-ratkaisut ammattikeittiöille. Suomalaista osaamista jo vuodesta 2013!