Tänään vietetään Maailman elintarviketurvallisuuspäivää. Tämän vuoden teemana on ”Elintarvikestandardit pelastavat ihmishenkiä”. Se korostaa elintarvikealalla vakiintuneiden turvallisuuskäytäntöjen ja -standardien merkitystä, jotta voimme olla varmoja, että syömämme ruoka on turvallista. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti joka kymmenes ihminen saa ruokaperäisen sairauden vuosittain.

Elintarvikkeiden turvallisuusstandardeja noudattamalla pyritään minimoimaan elintarvikkeiden mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen saastuminen. Ruokapalvelualalla se tarkoittaa esimerkiksi HACCP-ohjelmaa (Hazard Analysis and Critical Control Points) jokaiselle keittiölle.

SmartKitchenin omavalvontaratkaisu on digitaalinen tapa jalkauttaa keittiön oma HACCP-ohjelma käytäntöön. Varmistetaan ruokaturvallisuus automatisoimalla rutiinit.

SmartKitchen HACCP Valvoja sisältää:

OmaValvoja
 • automaattisen lämpötilaseurannan
 • hälytysten jakelu
 • käsin tehtyjen tarkastusten tallennus
 • lämpötila- ja hygienianäytteet
 • tehtävienhallinta
 • dokumenttien hallinta
 • reaaliaikainen seurata ja analysointi
 • suora vaikutus tuottavuuteen ja tehokkuuteen
 • mahdollisuus laajentaa palvelun käyttöä ruokahävikin seuraamiseksi ja vähentämiseksi HävikkiValvojalla

Tutustu HACCP Valvojaan →

Kaikki hyötyvät laadukkaasta omavalvonnasta!

Kun syöt niin mistä tiedät, että ruokasi on turvallista?

Monet ihmiset ovat mukana varmistamassa, että elintarviketuotannossa noudatetaan vakiintuneita elintarviketurvallisuuskäytäntöjä. WHO johtaa yhdessä FAO:n kanssa maailmanlaajuisia asiantuntijaryhmiä ja antaa tieteellistä neuvontaa kansainvälisten elintarviketurvallisuusstandardien kehittämiseksi kuluttajien terveyden suojelemiseksi. Elintarvikestandardit ovat elintarviketurvallisuuden ytimessä.

Elintarvikestandardit auttavat tuottajia. Standardien, ohjeiden ja käytäntöjen toimeenpanolla elintarvikeketjussa varmistetaan, että ruoka on turvallista ja ravitsevaa, kun se saavuttaa kuluttajan.

Kaikkien osapuolten tulee omalta osaltaan varmistaa, että elintarvikestandardeja noudatetaan. Tämä edellyttää monialaista yhteistyötä paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. (FAO and WHO, 2023)

Elintarviketuvallisuus

Muista myös kotona, kun käsittelet ruokaa!

Noudata WHO:n viittä kohtaa turvallisempaan ruokaan:

 • muista hygienia
 • erota raaka ja kypsennetty ruoka
 • kypsennä huolellisesti
 • huolehdi ruoan säilyttämisestä oikeissa lämpötiloissa
 • käytä pudasta vettä ja turvallisia raaka-aineita