Yksinkertaisin keino vähentää ruoan ympäristö- ja talousvaikutuksia on ennaltaehkäistä ruokahävikin syntymistä. Ruoan päätyminen hävikiksi on sekä taloudellisesti että ekologisesti kestämätöntä. 

HävikkiValvojalla on kysyntää
SmartKitchen HävikkiValvoja-nettisivuilla vieraillaan eri puolilta maailmaa. Olemme huomanneet, että ruokahävikin seuranta ja vähentäminen kiinnostavat ruokapalveluyrityksiä yhä enemmän Euroopassa, Aasiassa, Lähi-Idässä ja USA:ssa. Näistä maanosista saamme eniten kyselyjä ja tarjouspyyntöjä. Ruokahävikki on globaali ongelma, jonka ratkaisemiseksi meidän kaikkien toimia tarvitaan. Ei turhaan sanota, että ruokahävikki on kolmanneksi suurin saastuttaja Kiinan ja USA:n jälkeen.

Teimme ruokahävikin seurannan helpoksi
SmartKitchen on reagoinut tilanteeseen. Kehitimme HävikkiValvoja -ratkaisusta “EasyStart” -paketin. Ruokapalveluyritys voi aloittaa ruokahävikin seurannan tunnissa. Eikä siihen tarvita edes teknistä osaamista. HävikkiValvojan EasyStart -paketti koostuu langattomasta hävikkivaa’asta, nettipalvelusta sekä etänä toteutettavasta koulutuksesta, joka varmistaa sujuvan käyttöönoton. HävikkiValvoja on digitaalinen ratkaisu ruokahävikin vähentämiseen.

HävikkiValvoja Easy Start -paketit

Miksi ruokahävikin vähentäminen on niin tärkeää?
Ruoantuotannolla ja kulutuksella on merkittävä vaikutus ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön. Tutkimuksen mukaan noin kolmannes kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta syntyy ruuasta.  Samaan aikaan syömäkelpoista ruokaa päätyy roskiin.  Jos ruoka päätyy hävikiksi, ovat kaikki sen tuotantoketjussa syntyneet päästöt olleet täysin turhia. Tämä voitaisiin välttää mm. ennakoimalla paremmin ruuan kulutus, valmistamalla tai säilyttämällä ruoka oikein.

YK:n ympäristöohjelma UNEP arvioi raportissaan, että kaupoissa, kodeissa ja ravintoloissa keskimäärin 17 prosenttia ruoasta menee hävikkiin. Kolmasosa ruoasta jää syömättä, kun lukuun lisätään vielä tuotannon hävikki. Jo 17 prosenttia tarkoittaisi 931 miljoonaa tonnia ruokaa vuodessa. Se vastaa 23 miljoonaa täyteen lastattua 40 tonnin rekkaa. Jos kaikki nämä laitetaan peräkkäin jonoon, yltäisi se seitsemän kertaa maapallon ympäri. Vain asuminen kuormittaa ilmastoa ruokaakin enemmän. Liikkuminen on vasta kolmanneksi suurin tekijä.

%

Ruoasta menee hävikkiin

Se tarkoittaa

miljoonaa tonnia VUODESSA.

Joka vastaa 23 miljoonaa täyteen lastattua 40 tonnin rekkaa.

Jos rekat laitetaan jonoon, yltää se

kertaa maapallon ympäri.

Tällä hetkellä maailmassa on 7,7 miljardia ihmistä. Kymmenen miljardia tullee täyteen vuoteen 2055 mennessä. Yksi keskeinen kysymys onkin, miten meidät kaikki voidaan ruokkia tuhoamatta planeettaamme. Jo nyt yksi ihminen yhdeksästä menee joka ilta nukkumaan tyhjällä vatsalla.

Digitaaliset apuvälineet
Ruoankulutuksen ilmastovaikutuksia voidaan vähentää suosimalla mahdollisimman vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla hävikkiä. Digitaaliset apuvälineet tulevat olemaan merkittävässä asemassa ruokahävikin vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.