Metos-ioLiving Älykäs Keittiö -ratkaisu oli esillä Utrechtin Kiinteistösisustamisen ja -huollon ammattimessuilla. Ratkaisuun tutustuivat sekä yksityiset ravintolaketjut että julkishallinnon keittiöammattilaiset.

 

Ruokahävikin aiheuttama taloudellinen tappio ja ympäristövaikutukset ovat selkeä alue, johon etsitään ratkaisua

ioLiving SmartKitchen-ratkaisu ja Metoksen ruokahävikin käsittelyjärjestelmä nivoutuvat hyvin yhteen ja ratkaisevat isonkin toimijan hävikinkäsittelyn.

ioLiving ratkaisun käyttö laajenee Hollannissa. Hollanti on markkinana yhtä suuri kuin Skandinavia. Tämän vuoksi ioLiving jatkaa vahvaa panostusta myös tähän markkina-alueeseen.

Ruokahävikin seuranta

HävikkiValvoja on kokonaisvaltainen ratkaisu ruokahävikin reaaliaikaiseen seurantaan ammattikeittiöissä. Tiedä, mistä ruokahävikkiä syntyy ja kohdista toimenpiteitä sekä hävikin että hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Ruokahävikin vähentäminen

HävikkiValvoja on kokonaisvaltainen ratkaisu ruokahävikin reaaliaikaiseen seurantaan ammattikeittiöissä. Ymmärrä, mistä ruokahävikkiä syntyy ja kohdista toimenpiteitä sen pienentämiseksi.

Tutustu Utrechtin ammattimessuihin

Kiinteistösisustamisen ja -huollon ammattimessuilla Hollannissa HävikkiValvoja-ratkaisuun tutustuivat sekä yksityiset ravintolaketjut että julkishallinnon keittiöammattilaiset.