Kansainvälistä ruokahävikki- ja tietoisuuspäivää vietetään 29. syyskuuta. Tämä päivä on nyt entistä ajankohtaisempi. On meidän tehtävämme muuttaa tapojamme, jotta ruokahävikin vähentämisestä tulisi normaali tapa toimia.

KUVA: YK, TAVOITE 12

YK:n tavoite nro 12

YK:n nettisivuilla todetaan, että elintarvikejärjestelmämme ei ole kestävällä pohjalla. Meidän tulee omaksua uusia integroituja lähestymistapoja ruokahävikin vähentämiseksi. Tarvitaan globaaleja ja paikallisia toimia tuottamiemme elintarvikkeiden käytön maksimoimiseksi. Teknologioiden, innovatiivisten ratkaisujen, uusien työskentelytapojen ja hyvien käytäntöjen käyttöönotto ruoan laadun hallinnassa sekä ruokahävikin vähentämisessä ovat avainasemassa tämän muutoksen toteuttamisessa.

Miksi ruokahävikin vähentäminen on niin tärkeää?

Ruoantuotannolla ja kulutuksella on merkittävä vaikutus ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön. Tutkimuksen mukaan noin kolmannes kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta syntyy ruuasta.  Samaan aikaan syömäkelpoista ruokaa päätyy roskiin.  Jos ruoka päätyy hävikiksi, ovat kaikki sen tuotantoketjussa syntyneet päästöt olleet täysin turhia. Tämä voitaisiin välttää mm. ennakoimalla paremmin ruuan kulutus, valmistamalla tai säilyttämällä ruoka oikein.

YK:n ympäristöohjelma UNEP arvioi raportissaan, että kaupoissa, kodeissa ja ravintoloissa keskimäärin 17 prosenttia ruoasta menee hävikkiin. Kolmasosa ruoasta jää syömättä, kun lukuun lisätään vielä tuotannon hävikki. Jo 17 prosenttia tarkoittaisi 931 miljoonaa tonnia ruokaa vuodessa. Se vastaa 23 miljoonaa täyteen lastattua 40 tonnin rekkaa. Jos kaikki nämä laitetaan peräkkäin jonoon, yltäisi se seitsemän kertaa maapallon ympäri. Vain asuminen kuormittaa ilmastoa ruokaakin enemmän. Liikkuminen on vasta kolmanneksi suurin tekijä.

%

Ruoasta menee hävikkiin

Se tarkoittaa

miljoonaa tonnia VUODESSA.

Joka vastaa 23 miljoonaa täyteen lastattua 40 tonnin rekkaa.

Jos rekat laitetaan jonoon, yltää se

kertaa maapallon ympäri.

Tällä hetkellä maailmassa on 7,7 miljardia ihmistä. Kymmenen miljardia tullee täyteen vuoteen 2055 mennessä. Yksi keskeinen kysymys onkin, miten meidät kaikki voidaan ruokkia tuhoamatta planeettaamme. Jo nyt yksi ihminen yhdeksästä menee joka ilta nukkumaan tyhjällä vatsalla.

Tiesitkö? Jos voisimme säästää edes neljänneksen tällä hetkellä hävikiksi menevästä ruoasta, siitä riittäisi 870 miljoonalle nälkäiselle ihmiselle maailmanlaajuisesti.

Tutustu kolmeen ratkaisuun, joilla ruokapalveluala voi jo nyt vähentää ruokahävikkiä, varmistaa ruokaturvallisuuden ja vähentää energiankulutusta:

Ruoan ilmastovaikutuksia voidaan vähentää suosimalla mahdollisimman vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla hävikkiä. Digitaaliset apuvälineet ovat merkittävässä asemassa ruokahävikin vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

HävikkiValvoja Easy Start -paketit

Automaattinen ruokahävikin seuranta, HävikkiValvoja

Seuraa ruokahävikin määrä koko tuotantoketjussa aina varastoinnista lautastähteeseen. Suunnittele ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja arvio menekki. Lue lisää →

OmaValvoja

Digitaalinen HACCP, OmaValvoja

Ruokahävikin kannalta on tärkeää seurata myös ruokaturvallisuutta. Pitää huoli esimerkiksi siitä, että raaka-aineet ja ruoat säilytetään oikein ja niille sopivissa lämpötiloissa. Huolehditaan, että hävikkiä ei pääse syntymään. Lue lisää →

Energia ja kunnossapito, LaiteValvoja

Vähennän energiankulutusta. LaiteValvoja koostuu automaattisista mittalaitteista ja pilvipalvelusta. Mittalaitteet on helppo asentaa mihin tahansa keittiölaitteeseen. Ne mittaavat energiankulutusta, käyttötunteja ja valmiusaikaa. 
Lue lisää →

Tiesitkö? Hävikiksi menevän ruoan osuus on 38 prosenttia maailman elintarvikejärjestelmän kokonaisenergiankulutuksesta.