Koronapandemia toi konkreettisesti esille pintahygienian tärkeyden terveysturvallisuudelle. Erityisen tärkeää tämä on terveydenhuollossa ja ruokapalveluyrityksissä. Siksi täydensimme SmartKitchen-ratkaisua niin, että se tukee entistä paremmin pintahygienian laadun varmistusta.

SmartKitchen-nettipalvelussa voidaan seurata nyt myös pintahygienianäytteiden trendiä lämpötilanäytteiden ohella. Jos havaitaan, että näytteistä saadut mittaustulokset lähestyvät sallittujen ohjearvojen rajoja, voidaan heti ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Asiakas voi käyttää pintapuhtauden näytteiden ottamiseen valitsemaansa menetelmää – luminometriä, mittausliuskoja jne. Eli jatkaa niin halutessaan nykyisten menetelmien käyttöä, mutta kirjata tulokset palveluun nettiselaimella. On tärkeää, että seurantaa tehdään jatkuvatoimisesti ja nähdään muutokset, jotka viittaavat mahdollisesti riittämättömään puhtaanapitoon.

Kikkoman luminometri

Toinen uudistus koskee Kikkoman Lumitester SMARTin integroimista SmartKitchen-palveluun. Kikkoman Lumitester mittaa ainutlaatuisella A3-menetelmällä (ATP+ADP+AMP) pintapuhtautta. 

SmartKitchen-ratkaisuun kuuluva KeittiöApuri-sovellus lukee Bluetooth-yhteydellä Kikkoman Lumitesterin mittaustuloksen ja siirtää tuloksen suoraan SmartKitchen-pilvipalveluun.

Uudistukset ovat saatavilla 1.11.2021 lähtien. 

Ota yhteyttä oman alueesi SmartKitchen jälleenmyyjiin.