Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään 13. – 19.9.2021. Hävikkiviikon tarkoitus on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Vaikka hävikkiviikkoa vietetäänkin vain kerran vuodessa, on teot hävikin pienentämiseksi tehtävä päivittäin, läpi vuoden. Teemaviikko on kuitenkin aina paikallaan, jotta tärkeä asia pysyy mielessä.

Ruokahävikin merkitys ihmisen jättämään hiilijalanjälkeen tiedostetaan jo hyvin ja toimenpiteitä sen pienentämiseksi tehdään monilla sektoreilla aktiivisesti. Kuluttajat ovat entistä valveutuneempia ja tiedostavat omien toimiensa vaikutukset.

On syntynyt ravintoloita, jotka pyrkivät nollahävikkiin. Kuluttajat ostavat ”rescue”, eli hävikkiruokaa niin kaupoista kuin ravintoloistakin. Kouluissa kerrotaan lautastähteen merkityksestä – ”ota lautasellesi vain se, mitä jaksat syödä”. Jokainen voi halutessaan omalta osaltaan vaikuttaa ruokahävikin vähentämiseen, ja pienetkin teot ovat tärkeitä. Tehdään vihreän viisaita valintoja.

Harva kuitenkaan voi päästä täysin nollahävikkiin. Siksi esimerkiksi ravintola-alalle on ensiarvoisen tärkeää seurata ruokahävikin syntymistä ja selvittää, missä vaiheissa sitä syntyy eniten. Tällöin voidaan kohdistaa toimenpiteet niihin asioihin, joilla voidaan tehokkaimmin vähentää syntyvän hävikin määrää. Ruokahävikin vähentäminen parantaa tuottavuutta ja pienentää ympäristökuormaa. Ja paras tapa vähentää ruokahävikkiä on estää se syntyminen.

HävikkiValvoja

Hävikin seuraamiseksi ja sitä kautta vähentämiseksi tulee olla tarkat ja helppokäyttöiset työkalut. ioLivingin HävikkiValvojan avulla ruokapalveluyritys voi seurata ruokahävikin määrä koko tuotantoketjussa aina varastoinnista lautastähteeseen. Samalla seurataan myös ruokahävikin vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista.

HävikkiValvojaa voidaan käyttää nettipalveluna ilman erillisiä laitteita tai sovelluksia. Ravintola voi käyttää tavallisia vaakoja hävikin punnitsemiseen ja tehdä kirjaukset käsin sovellukseen. Hävikkitiedon keräystä voidaan nopeuttaa ratkaisuun kuuluvalla, langattomasti toimivalla, HävikkiVaa’alla. HävikkiVaaka säästää kirjauksiin käytettävää aikaa ja pienentää inhimillisten kirjausvirheiden mahdollisuutta. Ratkaisu soveltuu kaikenkokoisille toimijoille.

HävikkiValvoja on osa ioLiving Smart Kitchen -palvelua, josta löytyvät helppokäyttöiset ratkaisut sekä pienille että isoille ruokapalvelualan yrityksille. SmartKitchen-palvelu koostuu viidestä digitaalisesta ratkaisusta: omavalvonta, ruokahävikin seuranta, valmistuserien jäljitettävyys, keittiölaiteintegraatio ja ruokapalveluyrityksen johtaminen. Suomalaista osaamista jo vuodesta 2013.

Vaikutetaan yhdessä valinnoilla

Tällä viikolla jaetaan varmasti paljon hyödyllistä tietoa sekä vinkkejä ruokahävikin pienentämiseksi. Otetaan ne osaksi arkea ja tehdään parempia valintoja. Muistetaan pitää hävikin pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet mielessä ihan koko vuoden!

Ruokahävikin vähentäminen

HävikkiValvoja on kokonaisvaltainen ratkaisu ruokahävikin reaaliaikaiseen seurantaan ammattikeittiöissä.

HävikkiVaa'an virtuaaliesittely

Kiinnostaako hävikkiruoan vähentäminen ammattikeittiöissä? Etsitkö tapaa pienentää hiilijalanjälkeä ja parantaa tuottavuutta?