Tekoja ruokahävikin pienentämiseksi läpi vuoden

Hävikki ja sen vähentäminen on aina syksyisin hyvin esillä erilaisten teemaviikkojen ja -päivien kautta. Saamme eri kanavista paljon hyödyllistä tietoa sekä vinkkejä ruokahävikin pienentämiseksi. Teemaviikot ovat paikallaan muistuttamassa meitä tärkeistä asioista.

  • Tällä viikolla vietetään Suomessa valtakunnallista hävikkiviikkoa. Jo kymmenettä kertaa! Hävikkiviikon tarkoitus on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Lue lisää Hävikkiviikosta
  • 29.9. on vuorossa YK:n Kansainvälinen päivä ruokajätteen ja -hävikin tietoisuuden lisäämiseksi, lue lisää.
  • 19.-27.11. on The European Week for Waste Reduction (EWWR). Lue lisää

Ruoan päätyminen hävikiksi on sekä taloudellisesti että ekologisesti kestämätöntä. Yksinkertaisin keino vähentää ruoan ympäristö- ja talousvaikutuksia on ennaltaehkäistä ruokahävikin syntymistä.

Ruokahävikin vähentäminen ammattikeittiössä

Ravintola- ja matkailualan kustannukset ovat kovassa nousussa. Tuleva talvi tulee olemaan monelle ravintolalle ja kuluttajalle haastavaa aikaa. Siksi kaikki keinot, joilla voidaan hillitä kustannuksia, ovat enemmän kuin tervetulleita.

Jos ruoka päätyy hävikiksi, ovat kaikki sen tuotantoketjussa syntyneet kulut ja päästöt olleet täysin turhia. Tämä voitaisiin välttää mm. ennakoimalla paremmin ruuan kulutus, valmistamalla ja säilyttämällä ruoka oikein.

Miten ruokahävikkiä voidaan vähentää

Ravintoloiden ruokahävikin seuraamiseen ja sitä kautta vähentämiseen on jo olemassa tarkat ja helppokäyttöiset digitaaliset työkalut. Ruokahävikin vähentäminen parantaa tuottavuutta ja pienentää samalla yrityksen ympäristökuormaa.

Tutustu nyt kolmeen digitaaliseen ratkaisuun, jotka auttavat ravintoloita vähentämään ruokahävikkiä ja säästämään kustannuksissa:

HävikkiValvoja Easy Start -paketit

Automaattinen ruokahävikin seuranta, HävikkiValvoja

Ruokapalveluyritys voi seurata ruokahävikin määrä koko tuotantoketjussa aina varastoinnista lautastähteeseen. Samalla seurataan myös ruokahävikin vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista. HävikkiValvoja on hyvä työkalu myös menekin arviointiin, koska siihen voidaan kirjata syntyneen hävikin lisäksi tuotanto- ja tarjoilumäärät.
Lue lisää →

OmaValvoja

Digitaalinen HACCP, OmaValvoja:

Ruokahävikin kannalta on tärkeää seurata myös ruokaturvallisuutta. Pitää huoli esimerkiksi siitä, että raaka-aineet ja ruoat säilytetään oikein ja niille sopivissa lämpötiloissa. Huolehditaan, että hävikkiä ei pääse syntymään. Lue lisää →

Energia ja kunnossapito, LaiteValvoja:

Digitaalinen ratkaisu, jolla seurataan keittiölaitteen energiankulutusta ja käyttötunteja. Soveltuu kaikkiin keittiölaitteisiin mukaan lukien padat, astianpesukoneet, jääkaapit, pakastimet jne. Keittiölaitteiden energiankulutusta seuraamalla voidaan säästää. Tuottavuus paranee, kun voidaan välttää turhat huoltokäynnit ja estää odottamattomat laiteviat.
Lue lisää →

Vapauta henkilökunnan aikaa asiakkaille

Kärsitkö henkilökuntapulasta? Vapauta henkilökunnan aikaa automatisoimalla rutiinit. Jos omavalvonnan ja hävikin tiedot kirjataan edelleen papereille ja erinäisiin Excel-taulukoihin, vie se liikaa aikaa. Lisäksi tiedon keräys on usein puutteellista eikä esim. tiedetä oikeasti, paljonko hävikkiä syntyy ja miten sen jakautuu. Rutiinien automatisointi helpottaa keittiöhenkilökunnan kiireellistä arkea. Samalla se varmistaa tiedonkeräyksen kattavuuden.

Ennaltaehkäise ruokahävikin syntyminen

Yksinkertaisin keino vähentää ruoan ympäristö- ja talousvaikutuksia on ennaltaehkäistä ruokahävikin syntymistä. Digitaaliset apuvälineet ovat merkittävässä asemassa ruokahävikin vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa ruokahävikin pienentämiseen. Tehdään viisaita valintoja ja muistetaan, että pienetkin teot ovat tärkeitä.