Korona pandemia on muuttanut maailmaa ja ruokapalveluyritysten taloudellista tilannetta nopeasti.

On entistä tärkeämpää, että yritykset parantavat kustannustehokkuutta. Tämän vuoksi HävikkiValvoja ratkaisu sai merkittävää huomiota Gastro 2020 messuilla ja voitti Gastron Parhaat sertifikaatin. Erityisesti ratkaisun soveltuvuus isojen ruokapalveluyritysten tarpeisiin sai kiitosta. Jokainen keittiö keskittyy oman hävikin pienentämisen, ja yritystasolla johdetaan kaikkia toimipisteitä koskevia toimenpiteitä. HävikkiValvojan avulla ruokapalveluyritys pienentää ruokahävikkiään. Säästäen vuosittain merkittäviä summia. Yhdessä ioLiving SmartKitchen Omavalvontaratkaisun avulla ruokapalveluyritys tehostaa toimintaansa.

Kun markkina hiljenee, on oikea aika toimintojen kehittämiseen, jotta on entistäkin paremmassa iskussa, kun pyörät pyörivät taas täydellä teholla. Nyt on itsensä ja sitä kautta myös yrityksen kehittämiselle hyvät puitteet.

Digitaaliset apuvälineet tulevat olemaan merkittävässä asemassa tulevaisuuden menestyvissä ruokapalveluyrityksissä.

Lue lisää digitaalisista ratkaisuista, jotka ovat apuna silloin, kun halutaan helpottaa ammattikeittiöiden arkea ja johtaa tiedolla. Tutustu esitteeseen.

ioLivingin toimitusjohtaja Matti Verkasalo esitteli HävikkiValvojaa Metoksen osastolla Gastro-messuilla Helsingissä.

Matti Verkasalo esitteli HävikkiValvojaa Gastro messuilla